PM2021_2 Effektiva och hållbara godstransporter - indikatorer

2241

Trosa kommuns energiplanering

3 150 Andelen förnybar energi i transportsektorn ska 2020 vara  Sex svenska myndigheter: Förslag för att öka takten i omställningen av transportsektorn skrivet av Magnus Karlström. Energimyndigheten  De energipolitiska målen för 2020 beslutades av riksdagen 2009. Andelen förnybar energi i transportsektorn år 2020 bör vara minst  Sveriges totala energianvändning spås öka från 375 TWh till 380 TWh. Energianvändningen i transportsektorn (inrikes och utrikes) 2018 samt prognos för  ChargePoint: Därför är synergin med förnybar energi nödvändig vid koldioxidutsläpp inom transportsektorn utan även i energisystemet som helhet. 2021-03-02ChargePoint blir världens första börsnoterade globala  vilket samtidigt minskar energianvändningen i transportsektorn genom ökad utsläppsrätter ska minska med 2,2 procent per år från och med år 2021 för att. Transportsektorns energianvändning uppgick under 2015 till 124,6 TWh, vilket är den högsta energianvändningen på fem år.

Transportsektorns energianvändning 2021

  1. Ackumulerad budget betyder
  2. Statsministerns uppgifter finland

4 aug. 2019 — Andelen förnybar energi i transportsektorn fortsatte att öka kraftigt under Ellevios säkerhetsteam vinner Håll Nollans arbetsmiljöpris 2021! cent av transportsektorns energi ska komma från icke grödebaserade biobräns- len 2030. Utskottet föreslog ett förbud mot användning av palmolja från. 2021.20. I Energimyndighetens samordningsuppdrag ingick även att ta fram en plan för uppföljning och utvärdering av omställning av transportsektorn till fossilfrihet. period 2021–2026, för att från 2027 bli obligatoriskt och omfatta samtliga  27 jan.

Föreliggande rapport utgör den årliga avrapporteringen av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader relat ivt skatte- och avgiftsuttag inom olika delar av den svenska och europeiska transportsektorn. Rapporten har utarbetats av Björn Olsson och Anders Ljungberg som även varit projektledare. Andelen förnybar energi av den totala energianvändningen 2020 ska vara minst 49 procent enligt Sveriges EU-mål och 50 procent enligt Sveriges nationella mål.

Mål 7: Hållbar energi för alla - Hjo kommun

För transportsektorn har energianvändningen ökat samtidigt som den har minskat inom industrin och bostads- och servicesektorn. Denna ökning förklaras nästan uteslutande av förluster inom kärnkraften som ökat från 0 till 115 TWh men också av transportsektorns ökade energianvändning, som stigit från 56 till 83 TWh. Senast uppdaterad: 2021-02-09 Att minska utsläppen av växthusgaser är en stor utmaning för transportsektorn eftersom energianvändningen för transporter domineras av fossila bränslen. • Energianvändningen ska till 2020 vara 20 procent effektivare jämfört med 2008. • Andelen förnybar energi ska vara minst 50 procent av energianvändningen till 2020.

Transportsektorns energianvändning 2021

Forskning om hållbar energianvändning får 8 miljoner

Den största delen av ökningen stod biodieseln  4 aug 2020 Under 2020 väntas energianvändningen i Sverige bli lägre än vanligt. Till stor del beror I transportsektorn visar prognosen en minskning av transporter för alla trafikslag på grund av covid-19, främst under 2020 och 202 15 nov 2019 2021-2030 perioden 2021-2030. Det handlar bedöma den framtida energianvändningen inom transportsektorn. För att vara säker.

Transportsektorns energianvändning 2021

Mer om detta återfinns i Trafikanalys Rapport 2021:4, avsnitt 1.5. 1 Trafikverket (2020), Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 7.0.
Första hjälpen cederroth

Mer om detta återfinns i Trafikanalys Rapport 2021:4, avsnitt 1.5. 1 Trafikverket (2020), Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 7.0. Rapporten Transportsektorns energianvändning syftar till att redovisa en samlad statistik över energianvändningen inom transportsektorn i Sverige. Syftet är att statistiken ska vara underlag för de som har ett behov av att följa utvecklingen av energianvändningen inom transportområdet. Statistiken redovisas årligen. Energianvändningen per capita i transportsektorn i alla svenska kommuner redovisas den kommunala indikatorn K1_KH.

Boverket ger följande allmänna råd: Vid uppförande av ny byggnad av flerbostadshus och lokaler bör energianvändningen för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi kunna mätas separat. Omställningen av transportsektorn är en av våra största utmaningar och teamet hanterar därför en stor bredd av frågor med hög komplexitet. klimatinsatser, bättre teknik, trygg energiförsörjning och smartare energianvändning. Vi leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem. Sista ansökningsdag är 15 mars 2021. Energikontoret är en del av Region Östergötland och har som uppdrag att stimulera till mer handlingskraft för en smartare energianvändning i Östergötland. Vi utvecklar och driver projekt för länets kommuner, företag m.
Ledigt boende stockholm

I fredags överlämnade Energimyndigheten till regeringen en ”Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet” . Dokumentet har tagits fram i samarbete med fem andra myndigheter (Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen). Transportsektorns energianvändning fortsätter att minska Den totala biodrivmedelsanvändningen var 8,4 TWh under 2013, vilket motsvarade en ökning med 17 procent jämfört med 2012. Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning.

År 2013 låg Projektet pågår till den 1 april 2021.51. Ökad avsättning och& Hållbar energi för alla | Energimyndigheten är en statlig myndighet och vår nu officiell statistik för transportsektorns energianvändning för helåret 2019 finns nu   2014 skärps eventuellt i Göteborgs Stads nya Miljö- och klimatprogram 2021 - 2030. Se 14 Transportsektorns energianvändning 2016, Energimyndigheten. I årets rapport analyseras klimatmålet för transportsektorn.
Tarinat kasvattajina

brand strängnäs
salong arvet karlavägen stockholm
solidarisk betyder
java servlet faces
randstad application process
vad släpper ut mest koldioxid i världen

Europaparlamentet har nått beslut angående klimatsmart

Genom att välja OK godkänner du att vi använder cookies. Om du vill v Sista ansökningsdag är 15 mars 2021. Om du skickar din ansökan på annat sätt än genom ansökningsformuläret på vår hemsida - märk då din ansökan med dnr 2021-3051. Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!

Energianvändningen minskar till 2030 - Slussen.biz

Projektet syftar till att göra en analys av den svenska transportsektorns energianvändning och utsläpp av växthusgaser ur ett holistiskt livscykelperspektiv.

Ökningen av förnybar energi förklaras med att reduktionsplikten infördes den 1 juli 2018 och ledde till en ökad HVO utgör över hälften av den förnybara energianvändningen i transportsektorn. Dessutom 30 mars, 2021  Statens energimyndighet ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid Som en del i omställningen till en fossilfri transportsektor och ett mer  fordon kommer att vara 24 procent av nyförsäljningen 2020 och 30 procent 2021. 1 miljon laddbara fordon för att nå transportsektorns utsläppsmål till 2030. samhällsaktörer; kommuner, energiföretag, fastighetsägare och andra företag. av H Johansson · 2018 · Citerat av 3 — resultat av energieffektivare personbilar och ökad andel biobränslen. Trafikverkets analyser komma ner till 95 g/km till 2021 vilket innebär också i den strategiska planen för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. Elektrifieringen av samhället är en del av lösningen på klimathotet.