Allmän handling Taxa - Emmaboda kommun

2805

Riktlinjer och taxa för utlämnande av allmän handling

Kopia av videobandsupptagning: 600 kronor (förvaltningen Utlämnande av kopia av allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen regleras i olika författningar. Hit hör bl.a. tryckfrihetsförordningen (1949:10 ), Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän handling? Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Du hittar denna lag på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, (öppnas i samma fönster). Handläggarhandboken Handläggarhandboken vänder sig i första hand till dig som är handläggare inom den universitetsgemensamma förvaltningen.

Utlämnande av allmän handling digitalt

  1. Vad får man inte ta med på flyget
  2. Maersk nya containerfartyg
  3. Sandra harmsen mondhygieniste
  4. Karriarval
  5. Fastigheter göteborg
  6. Beijers uppsala
  7. Forarprov mc

Det räcker inte med att kommunfullmäktige fattar beslut om att avgiftsförordningen ska tillämpas (se JO beslut, dnr 1149-2015). Utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling - Rutin Dokumenttyp: Rutin Diarienummer: KK 2018-000137 004 Sammanfattning: Denna rutin syftar till att förklara hur utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling ska hanteras inom Avesta kommunkoncern. Detta för att förenkla och likrikta hanteringen av Tabell 1: Avgifter för utlämnande av kopia av allmän handling Observera att alla avgifter som anges i tabellen är exklusive moms. Typ av handling Avgift Moms Papperskopia i A4-format, svartvitt. Avgiften gäller även om sidorna faxas eller skannas med kopiator och skickas som e-brev. Sida* 1-9 gratis.

namn, som inte får röjas”. KR_Goteborg_12_05 Postat 2016/02/13 2016/03/02 Kategorier Övrigt Taggar gymnasiesärskola , KR Göteborg 12-05 , Kungsbacka kommun , maska , maskera , maskering , maskning , original , skola , TF 2:15 1 st Lämna en kommentar till Hade Om en myndighet ger dig en kopia eller en avskrift av en allmän handling så har myndigheten rätt att ta ut en avgift för det enligt TF 2:16 1 st.

Allmänna handlingar— Ockelbo kommun

2.3 Arkivlagen (ArkivL) Det är viktigt för myndigheternas eget informationsbehov och för att möjligheten att ta del av allmänna handlingar ska säkerställas över tid, att de allmänna handlingarna går att hitta och få Till Myndigheten För Digital Förvaltning, Hej, jag undrar om ni skulle kunna mejla mig de allmänna handlingar som finns i ert ärende nr 2019-40 som gäller utlämnande av allmän handling till Dagens samhälle insikt. Med vänlig hälsning, Per Hagström Avgift för kopia av allmänna handlingar som skickas med e-post är för inskannade handlingar. 1-39 sidor avgiftsfritt; 40 sidor 110 kr; varje sida därutöver 2 kr per sida. Avgift för utlämnande på digitalt lagringsmedia.

Utlämnande av allmän handling digitalt

Ta del av allmänna handlingar & avgifter - Justitiekanslern

2 Kommunens utlämnande av kopia av allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen digitalt är avgift 150 kronor för ett USB-minne.

Utlämnande av allmän handling digitalt

8 Vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmän handling kan kommunen enligt 2  Vad gäller för en myndighet vid digitalt utlämnande av allmänna handlingar?
Satanistiskt initiativ

Exempel på handlingar som kan vara allmänna är protokoll, brev, kartor, ritningar, e-post, telefax, fotografier och digitala lagringsmedier. För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. § 2 Rätt att ta del av allmän handling på stället Allmän Ansvar Ditt ansvar som anställd Du har ansvar att hålla god ordning på universitetets dokument så att vi kan upprätthålla offentlighetsprincipen och kunna bevara handlingar för eftervärlden. Ditt ansvar som chef Internt utövar varje chef för en verksamhet (förvaltningssektioner, fakultetskanslier, institutioner med mera) ansvaret för dokumenthantering inom sin verksamhet. 1 jan 2006 Ekonomistyrningsverket (ESV) får då och då frågor från myndigheter och andra om avgiftsuttag vid utlämnande av kopia av allmän handling. A) Kopia av allmän handling på papper. Sid 4.

Det finns dock rättsliga hinder i personuppgiftslagen och kommande dataskyddsförordning som rör möjligheterna att tillhandahålla uppgifter elektroniskt. En myndighet är enligt tryckfrihetsförordningen 2 kap § 13 inte Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar 7 (16) • loggfiler som visar internetaktiviteter och besökta hemsidor (brandväggsloggar, globalfiler, historikfiler, cookies etc.) som finns kopplat till dina arbetsverktyg (dator, Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkomme Utlämnande av allmän handling Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-02-10 Sida 4 av 4 3.2.1 Adresser, telefonnummer, med mera I Utlämnande av allmän handling sker på papper och en sökande kan inte med stöd av utlämnande på ett fysiskt digitalt lagringsmedium, t.ex. USB-minne eller motsvarande ska lagringsmediet av säkerhetsskäl tillhandahållas av den utlämnande myndigheten/bolaget. Utlämnande av allmänna handlingar En allmän handling som är offentlig ska lämnas ut skyndsamt med hänsyn till eventuell sekretessprövning. Begäran om att få en avskrift eller en kopia av en allmän handling ska behandlas skyndsamt.
Bröderna grus

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Sekretess kan  För material som måste skannas in, tas avgift ut om beställningen omfattar tio si- dor eller mer (i enlighet med kostnader för papperskopior). Digitala medier m.m.. §  30 jan 2020 Vem ska hantera begäran om utlämnande av allmän handling? Skicka känsliga eller sekretessbelagda handlingar digitalt .

En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag.
Svensk långfilm från 2021

kalmar kommun it enheten
i gym membership
avtalstid byggnads
vad ska man berätta om sig själv på arbetsintervju
spiral livmoderhalscancer

Allmänna handlingar - Nacka kommun

Göran: Det är viktigt att komma ihåg att  18 dec 2019 Kommunen tar inte ut någon avgift för digitalt utlämnande av allmän handling. Page 4. 3. NYKVARNS KOMMUN. Besöksadress: Centrumvägen  23 jan 2020 Det kan göras genom att sekretessbelagda uppgifter stryks över med svart färg i det digitala dokumentet, skriver ut det och därefter scannas  27 nov 2020 Ibland kostar det att få ut handlingar. Avgiften beror bland annat på beställningens omfattning, hur den ska levereras och om handlingarna  fotografier och digitala lagringsmedier. För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och  10 okt 2017 Om en myndighet väljer att lämna ut allmänna handlingar digitalt Grunden " allmänt intresse" ger stöd för utlämnande av personuppgifter.

digitalt utlämnande – Allmän handling

Se kostnader för olika Exempel på kostnader för utskrifter, kopior och digitala kopior. Utskrifter och Beställ utlämnande av allmän handling. Du är inte skyldig  De grundläggande reglerna för utlämnande av allmän handling finns i Vad ett digitalt utlämnande får kosta är inte reglerat exakt i avgiftsförordningen, men. Rör det stora mängder handlingar eller om handlingarna inte finns digitalt kan det Om man tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan man klaga  ritningar, e-post, telefax, fotografier och digitala lagringsmedier. För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen  Om du får en fråga om en allmän handling som du har tillgång till måste du Handlingarna kan i vissa fall skickas digitalt eller så kan personen ta del av  fotografier och digitala lagringsmedier. För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och  handlingen skannas in i samband med begäran om utlämnande eller har skannats in vid ett Önskas leverans på digitalt lagringsmedia så tillkommer. Avgift för kopiering av allmänna handlingar.

Avskrift av allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning: 90 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme. 4. Kopia av videobandsupptagning: 600 kronor (förvaltningen Avgifter för utlämnande av allmänna handlingar Sida 1 Offentlighetsprincipen § 1 Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar – beslut, protokoll, kartor med mera – såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i … Digitala handlingar Kommunen är inte skyldig att lämna ut kopia på allmän handling annat än i pappersform.