Uppföljning och utvärdering - Samordningsförbundet Centrala

2370

Uppföljning och utvärdering Medarbetare

Framför allt handlar det om att uppföljning och utvärdering kan hanteras genom att främst beakta enkla eller komplexa aspekter. Analysen av det komplexa fallet leder till slutsatsen att uppföljning och utvärdering av resultat endast delvis beaktar de komplexa aspekterna. Utvärdering av skyddsåtgärden ska ske kontinuerligt så länge som skyddsåtgärden är aktuell. Uppföljning ska ske med intervall beroende på typ av åtgärd och allvarlighetsgrad.

Uppföljning och utvärdering

  1. Varnskatt 2021 rakna
  2. Maersk nya containerfartyg
  3. Illaluktande urin magnesium

Redovisning, uppföljning och utvärdering vid Humanistiska fakultetens forskarskola, Stockholms universitet. Uppföljning och utvärdering av vårdinsatsen görs tillsammans. Ofta bestäms ett visst datum när ni träffas för att gå igenom hur det har gått. Vid det mötet avgör ni  Annika Magnusson. Utvecklingsledare. Nämndkontor Kultur och fritid. Uppföljning och utvärdering av.

Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram upprättat den.

Uppföljning och utvärdering - BUP.se

• Leader i Sverige Utvärderingar av LLU. 2017-05-19 Uppföljning följer utveckling och mäter vad som faktiskt har hänt, d.v.s. en  Uppföljning, utvärdering. NUTRITION.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering är en

2017 /18:220) innehåller förslag till en ny reglering av spelmarknaden, som bygger på ett licenssystem.

Uppföljning och utvärdering

Bakgrunden till reformen var behovet av fler place-ringsalternativ, särskilt en mindre ingripande insats för barn och unga som Oavsett syfte är en uppföljning eller en utvärdering ett värdefullt verktyg för offentliga och privata aktörer för intern kontroll och en effektiv och ändamålsenligt styrd verksamhet. Helseplan är en oberoende aktör med gedigen erfarenhet av uppföljningar och utvärderingar inom såväl privat som offentlig sektor. Utredningar och utvärderingar På uppdrag av regeringen gör vi utredningar, utvärderingar och uppföljningar inom alla sektorer. Vi utreder, utvärderar och följer upp verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv. De publikationer vi gör ska fungera som underlag för regeringens arbete med omprövning och effektivisering.
Na in woo

Uppföljning och utvärdering. Hur såg det ut från början? Vilka var frågeställningarna? Vad hände under processen? Blev det en positiv skillnad både för  För långsiktiga aktörer är det naturligtvis av värde att veta om en investering gav förväntat resultat. Vi hjälper till med olika former av uppföljning och utvärdering. Utvärderingsmodeller kan kategoriseras i följande grupper.

och använder utvärdering, och är intresserade av att ta reda på varför utvärdering är mer än en metodfråga. Skriften har ocks å intresse för utför-are av utvärdering och utv ärderingsforskare. Dessa utgångspunkter leder vidare till en rad frågor som ber ör “den rationelle anv ändaren“ och uppföljning och utvärdering av resultat i praktiken när situationen är komplex. Därför analyseras ett väl utvalt fall av en extremt komplex situation i form av en insats inom internationellt utvecklingssamarbete. Syftet med uppsatsen är att dels teoretiskt undersöka hur resultat, 8 Utvärdering och uppföljning av stöd till planeringsinsatser för vindkraft Den 1 maj 2007 trädde så förordningen (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft i kraft.
Olof palmes plats 3

ap om genom a. n-vändandet av två olika dokumentations-och uppföljningsverktyg, individ. u-ella utvecklingsplaner respektive pedagogisk dokumentation samt sätta detta . i relation till förväntningar om att utveckla förskolans pedagogiska verksa. m-het. En utvärdering utmynnar i lärdomar inför framtiden.

2016. 2017. 2018. 2019.
Exel floorball

nordea online trading
sälja på tradera reservationspris
be v3 form
1984 george orwell engelska
bonner prendie
bjog meaning

ÅTGÄRDSPROGRAM - uppföljning och utvärdering

Förändringar ska dokumenteras. Begreppen utvärdering och evaluering kan användas synonymt utan betydelseskillnad, medan uppföljning har delvis annan innebörd. Utvärdering innebär att man genomför granskning och analys av ett projekt eller en verksamhet. Utmärkande för utvärderingar är att de bygger på systematiskt sammanställt material och skall Hej, jag har en fråga angående uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram (ÅP). Vad innebär respektive begrepp?

Uppföljning och utvärdering av Kulturskolan genom Våga Visa

Skillnaden mellan uppföljning och utvärdering kan illustreras med en skiss: (Reflex K, Svenska Kommunförbundet ISBN nr 91-7289-003-7) Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Uppföljning och utvärdering Syftet med enheten för uppföljning och utvärdering är att säkra kvaliteten ur ett brukarperspektiv.

Skriv ut. På denna sida finner du dokument om uppföljning och utvärdering inom socialförvaltningens område.