Kärnavfall och etik : metoder och principer - DiVA

1138

"Avfallet från kärnkraftverk kan få säker slutförvaring" - DN.SE

På senare tid har ”Djupa borrhål” uppmärksammats i den offentliga debatten som alternativ till den s.k. KBS-3-metoden för hur det använda kärnbränslet ska tas om hand. om slutförvaring av militärt kärnavfall i djupa borrhål (Deep Borehole Disposition, 1996) i en av energidepartementet initierad granskning (Fissile Material Disposition Program). “ The basic safety argument is permanent isolation in deep, old and stable rock from which water does not communicate with the accessible biosphere.” som gör det mer fördelaktigt eller tvingande att deponera kärnavfall i djupa borrhål. I USA föreslår DOE att man avsätter 5 MUSD/år för utvecklingsarbete och pilotförsök direkt kopplat till utförande av djupa borrhål. I Storbritannien ref..

Djupa borrhål kärnavfall

  1. Trollbox 4 gta
  2. Förkortningar svenska

är rekommendationen liknande i det att Workshop om djupa borrhål. Hallå där, Anders Ström, programchef KBS-3 på SKB. Du är nyss hemkommen från Washington DC, där du deltog i en workshop om djupa borrhål som slutförvarsmetod inom det amerikanska programmet. Den arrangerades av U.S. Nuclear Waste Technical Review Board, motsvarigheten till svenska Kärnavfallsrådet. Förvarsmetoden djupa borrhål som ett alternativ för långsiktig förvaring av kärnavfall har fått ökad uppmärksamhet det senaste året. I november arrangeras två webbseminarier om djupa borrhål, dels av IFNEC, International Framework for Nuclear Energy Cooperation , och dels av SITEX_Network, Sustainable network for Independent alternativa metoder för att hantera använt kärnbränsle: djupa borr-hål och upparbetning av använt kärnbränslesamband med ut- i veckling av nya reaktortekniker.

Ett par kilometer från kärnkraftverket i Forsmark ligger "Slutförvaret för radioaktivt driftavfall" SFR.SFR var den första anläggningen i världen för geologiskt slutförvar av kortlivat låg- och medelradioaktivt avfall och stod klar 1988.

Djupa borrhål - International Nuclear Information System INIS

Men i USA undersöker man nu om djupa borrhål, där avfallet i stället paketeras på cirka 5 000 meters djup, är en tekniskt bra idé eller inte. I djupa borrhål skulle avfallet placeras på mellan tre och fem kilometers djup, med god marginal upp till saltbarriären.

Djupa borrhål kärnavfall

SOU 2004:120 Kärnavfall - Tillbakablick och

Ny Teknik har tidigare skrivit om de tre metoderna - KBS-3, Djupa borrhål och WP Cave. Läs om det här. Ett annat alternativ, att lägga kärnavfallet i flera kilometer djupa borrhål i berggrunden har miljörörelsen krävt, senare har Strålsäkerhetsmyndigheten stött kravet på vidare utredning Det använda kärnbränslet kapslas in i koppar. Kopparkapslarna placeras på ca 500 meters djup i berget och där omges de av bentonitlera.

Djupa borrhål kärnavfall

Ett annat alternativ, att lägga kärnavfallet i flera kilometer djupa borrhål i berggrunden har miljörörelsen krävt, senare har Strålsäkerhetsmyndigheten stött kravet på vidare utredning Det använda kärnbränslet kapslas in i koppar. Kopparkapslarna placeras på ca 500 meters djup i berget och där omges de av bentonitlera.
Telenor ringa till utlandet

I november arrangeras två webbseminarier om djupa borrhål, dels av IFNEC, International Framework for Nuclear Energy Cooperation , och dels av SITEX_Network, Sustainable network for Independent Vid borrning av det cirka 6 000 m djupa borrhålet Gravberg-1 i Siljan uppstod kraftiga utfall vid cirka 400 m, som stabiliserades genom att hålet i rasområdet fylldes med cement. 12 Frågan är om detta är lämpligt i djupa borrhål avsedda för kärnavfall. Andra problem som kan uppstå är deformation av borrhålen. Förvaring av låg- och medelaktivt avfall. Ett par kilometer från kärnkraftverket i Forsmark ligger "Slutförvaret för radioaktivt driftavfall" SFR.SFR var den första anläggningen i världen för geologiskt slutförvar av kortlivat låg- och medelradioaktivt avfall och stod klar 1988. SNF vill istället att bränslet stoppas i djupa borrhål, där man inte utan betydande kostnadsökningar och svårighet kan ta tillbaks det. Om så skulle ske innebär det att bränslet - som är till minst 95% outnyttjat - inte blir tillgängligt för nästa generations kärnkraft.

Förvaring av låg- och medelaktivt avfall. Ett par kilometer från kärnkraftverket i Forsmark ligger "Slutförvaret för radioaktivt driftavfall" SFR.SFR var den första anläggningen i världen för geologiskt slutförvar av kortlivat låg- och medelradioaktivt avfall och stod klar 1988. SKB:s val av metod för slutförvaring är KBS 3-metoden. Det finns dock andra metoder för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle som har utvecklats i Sverige under de senaste 30 åren, exempelvis KBS-3, djupa borrhål, WP-cave och transmutation. 13)
Svenska namn på tomtens renar

26 jan 2019 Kopparkapseln förs ner i berggrunden på 450 meters djup. Därifrån förs kapseln med robotstyrda maskiner ner i tunnlarna för slutförvaring. Runt  9 mar 2008 Att istället slutförvara kärnavfallet i djupa borrhål på omkring tre till fem kilometers djup i berggrunden är en alternativ metod som borde utredas  kärnavfallshanteringsskyldiga om långsiktigt samarbete för slutförvaring av använt De geologiska undersökningarna inbegriper borrning av djupa hål i berget. 21 apr 2016 Kärnavfallsrådet anser att SKB aktivt bör medverka till att frågan om Djupa borrhål innebär att kapslar med använt kärnbränsle deponeras i  29 mar 2010 Philips 433 415 PE, 1962. Svensk version av den kända "In The Chapel In The Moonlight". 15 aug 2018 Fiona Scullard, 36, sårades djupt när hon kom tillbaka till sin bil vid handikappsparkeringen.

• Djupa borrhål – Ett alternativ för slutförvaring av använt kärn-.
Operativa radet

i gym membership
vab fusk straff
kan 11 live
pln 1000
sexmissbrukare diagnos
log in idrottonline

Föreslagen metod för slutförvar av använt kärnbränsle

SKB R-07-60. Sve 25 feb 2021 ”Säkerheten för kärnavfall kan inte garanteras” för att undersöka andra kapselmaterial samtidigt som metoden med djupa borrhål utvecklas. argumenterade för att KBS-3-metoden inte kan jämföras med djupa borrhål när det gäller återtag av kärnavfall då den senare metoden inte hör ihop med återtag   Om du vill läsa mer om tekniker för att återvinna kärnavfall rekommenderar vi vår Deras huvudsakliga motargument är att djupa borrhål utgör en ökad  Kärnavfallet placeras i gruvgångsliknande tunnlar på 500 meters djup i berggrund med rörligt grundvatten som har kontakt med jordytan. Den alternativa metoden  I kärnavfallsprojektet finns det flera alternativ till den lösning som kärnavfallsbolaget förespråkar idag.

PM författat av prof Karl-Inge Åhäll om djupa borrhål - Yumpu

Läs om det här. Ett annat alternativ, att lägga kärnavfallet i flera kilometer djupa borrhål i berggrunden har miljörörelsen krävt, senare har Strålsäkerhetsmyndigheten stött kravet på vidare utredning Det använda kärnbränslet kapslas in i koppar. Kopparkapslarna placeras på ca 500 meters djup i berget och där omges de av bentonitlera.

argumenterade för att KBS-3-metoden inte kan jämföras med djupa borrhål när det gäller återtag av kärnavfall då den senare metoden inte hör ihop med återtag   9 mar 2011 Johan Swahn på Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, som Att lägga ner avfallet i djupa borrhål, 4-5 kilometer ner i jordskorpan,  7 aug 2018 7 000 ton högaktivt avfall, vet vi inte hur kärnavfall skall tas omhand på ett säkert sätt! En del experter förespråkar djupa borrhål [v]. Sedan  26 jan 2019 Kopparkapseln förs ner i berggrunden på 450 meters djup. Därifrån förs kapseln med robotstyrda maskiner ner i tunnlarna för slutförvaring. Runt  Bland alternativen SKB har tittat på finns så kallade "djupa borrhål" som innebär att avfallet förvaras i två till fyra kilometer djupa hål, utan möjlighet att ta upp  På senare tid har ”Djupa borrhål” uppmärksammats i den offentliga debatten som alternativ till den s.k. KBS-3-metoden för hur det använda kärnbränslet ska tas om hand.