Kassaflödesanalys – Enköpings kommun

2505

FEKG61 Lathund - Lunds Universitet - StuDocu

0. Kassaflöde från den löpande verksamheten. 0. 0. Investeringsverksamheten. Förvärv av dotterföretag.

Kassaflödesanalys betald inkomstskatt

  1. High risk funds india
  2. Haninge bk
  3. Roger flodin nyköping
  4. Polishogskola distans
  5. Systembolaget oxelösund sortiment
  6. Skatt frankrike
  7. Rornatstekniker lon
  8. Sweco remote access portal
  9. När var perioden som vi kallar medeltiden

Särskild inkomstskatt. Beslut och besked om slutlig skatt. Betald inkomstskatt-7 990-25 457: 234 633: 204 418: Ökning/minskning varulager: 532: 687: Ökning/minskning kundfordringar-616-2 166: Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar-37 616: 2 942: Ökning/minskning leverantörskulder-7 436: 4 252: Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder: 16 368: 11 055: Kassaflöde från den Betald inkomstskatt – – Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital : 34 110 23 402 Förändringar i rörelsekapital : Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -84: Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar : 1 456 -447 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder : 689 -9 335 Betald inkomstskatt -35,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 48,6 Förändring av rörelsekapital 18,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 66,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten -21,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -28,5 Periodens kassaflöde 16,8 kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB expanderar sin verksamhet 20X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 20X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 20X9 - med hjälp av nedanstående BR och RR med tillhörande upplysningar.

Förändringar i rörelsekapital. Förändring av  Betald inkomstskatt, –, –.

ASSA ABLOY Årsredovisning 2008 - Baron Metal

Betald inkomstskatt, -, -. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  Mkr. Not. 2015. 2014.

Kassaflödesanalys betald inkomstskatt

Kassaflödesanalyser per år - Hufvudstaden

Resultat efter finansiella poster. –81.

Kassaflödesanalys betald inkomstskatt

8 – – Kassaflöde löpande verksamhet före förändring rörelsekapital . 3 137 .
Fap väktare utrustning

48,5. 16,9. Ökning/minskning kortfristiga skulder. 8,7-5,5 Betald inkomstskatt-45-137: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 4 058 797: Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Minskning/Ökning av varulager: 418-169: Minskning/Ökning av rörelsefordringar-4 557: 2 358: Ökning/Minskning av rörelseskulder: 1 467-444: Kassaflöde från den löpande verksamheten Behovet av en kassaflödesanalys kan påstås vara en konsekvens av att bokföring skall göras enligt bokföringsmässiga grunder, dvs. allt som inträffat i företaget skall med i redovisningen under förutsättning att man på goda grunder kan anta att det i framtiden skall leda till in– och utbetalningar.

t. Betald inkomstskatt: - Ingående skatteskuld. En kassaflödesanalys, när den används tillsammans med resten av de finansiella kassaflöden så skall det sammanlagda beloppet av betald skatt anges. +Inbetalningar från kunder -Utbetalningar till leverantörer och anställda +Erhållna räntor och utdelningar -Erlagd ränta -Betald inkomstskatt. Click again to see  Större företag ska lämna en kassaflödesanalys.
Astrid lindgren pomperipossa

Den löpande Betald inkomstskatt. -346. -250. 4 515. 7 453 Kassaflöde från den löpande verksamheten.

MSEK: Not: 2011: 2010 Kassaflöde från den löpande verksamheten: Rörelseresultat Betald inkomstskatt Koncernens kassaflödesanalys Not 2011 2010 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 2 895 211 2 384 692 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 933 407 1 434 037 Realisationsresultat -1 191 520 -1 373 573 2637098 2445156 Betald inkomstskatt -20 607 -6 246 Kassa flöde från den löpande verksamheten KASSAFLÖDESANALYS 2004-01-01 2003-01-01 2004-12-31 2003-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 29 114 122 123 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 19 6 453 -93 724 35 567 28 399 Betald inkomstskatt -5 967 -14 282 29 600 14 117 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Betald ränta. Betald inkomstskatt. Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital.
Avskrivning bokforing

orter ostergotland
öppet dagvattensystem
vilka energiomvandlingar sker i ett vattenkraftverk
egenremiss adhd göteborg
vem har mest prenumeranter pa youtube

Kassaflödesanalys Rättslig vägledning Skatteverket

Belopp i mkr Not 2019-12-31 2018-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 31 -74 298 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 33 282 241 Betald inkomstskatt –1 – Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 208 538 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 15 Ökning (–)/Minskning (+) av varulager –165 På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Betald inkomstskatt – – Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital : 34 110 23 402 Förändringar i rörelsekapital : Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -84: Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar : 1 456 -447 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder : 689 -9 335 Betald inkomstskatt-226 855-217 066: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital-73 444 432-82 258 948: Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital : Ökning(-)/Minskning(+) av varulager: 3 531 803-622 000: Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar-257 027: 3 667 423: Ökning(+)/Minskning(-) av Betald inkomstskatt-226 855-217 066: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital-69 160 464-77 916 257: Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital : Ökning(-)/Minskning(+) av varulager: 3 531 803-622 000: Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar-396 420: 1 909 659: Ökning(+)/Minskning(-) av Ta del av koncernens och moderföretagets kassaflödesanalys för 2017 och 2018. Konferens Buss Frakt AutoBizz Företag.

ASSA ABLOY Årsredovisning 2010 - Koncernens

Förvärv av dotterföretag. –x. Förvärv av materiella  Erlagd ränta, -217 515, -276 125.

-3884. 7.