Utsläppen från transporter en växande utmaning - SCB

6098

Klimatpåverkan - Sundsvalls kommun

flyg) 1990–2017. Miljoner ton koldioxidekvivalenter. Källa: Naturvårdsverket, 2018. 2.1.1. Fossilfria  All vägtrafik (exkl militära transporter) i Sverige orsakade sammanlagt 14981 tusen ton CO2-ekv år 2018. Inrikesflyg: 25 % minskade utsläpp på  Att minska de här utsläppen är därför en avgörande utmaning just nu.

Utsläpp från inrikes transporter

  1. Bokföra medlemsavgift unionen
  2. Hofors kommun ekonomi
  3. Skatt.no
  4. Göteborg innebandyförbund

Till 2045 behöver transportsystemet i stort, liksom övriga samhället, nå nettonollutsläpp. Hittills har utsläppen från vägtrafiken minskat med cirka 22 procent sedan 2010. Åtgärder för att uppnå målet om minskade utsläpp från inrikes transporter Motion 2019/20:1850 av Leif Nysmed och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S) av Leif Nysmed och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S) På tio år ska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter minska med minst 70 procent. Det kommer inte att nås med nuvarande politik och tempo, konstateras i Konjunkturinstitutets miljöekonomiska rapport 2019 som presenterades på onsdagsmorgonen. Växthusgaser, utsläpp från inrikes transporter Utsläppen av växthusgaser från transporter minskade med två procent trots ökande trafik.

Enligt etappmålet för transportsektorn ska utsläppen från inrikes transporter, exklusive inrikes flyg, minska med minst 70 procent år 2030 jämfört med 2010.

Transportsektorn och klimatpolitiken Maria Bratt Börjesson

Men minskningen  Enligt Världsnaturfonden står våra inrikes transporter och resor för omkring en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Vägtrafiken står för de stora utsläppen av växthusgasen i transportsektorn, och en stor andel av transporterna kommer även fortsättningsvis att  BRA jobbar för att utsläppen ska minska ytterligare.

Utsläpp från inrikes transporter

07+-+Uppföljning+av+genomförandet+av+klimatprogrammet.pdf

Det klimatpolitiska ramverket anger att utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Dagens politiska beslut räcker inte för att målen ska nås. Den absoluta merparten av koldioxidutsläppen (92 procent år 2018) från inrikes transporter kommer från vägtrafiken. Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter utgör en tredjedel, cirka 17 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter, av Sveriges totala utsläpp, på 53 miljoner ton per år (2017). Räk - nas även bunkring för utrikes transporter in uppgår Sveriges totala utsläpp till … Utsläppen utanför handelssystemet omfattar inte minst inrikes transporter (exkl.

Utsläpp från inrikes transporter

Och det är förändringar som riskerar drabba låginkomsttagare i glesbygd hårt, säger forskaren Svante Mandell. På tio år ska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter minska med minst 70 procent. Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Anledningen till att inrikes flyg inte ingår i målet är att inrikes flyg ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter.
Bästa virusprogram mac

Samtidigt minskar utsläppen av växthusgaser för inrikesflyg år 1999 till 2017 med 22,3 procent enligt Naturvårdsverkets årsstatistik. Utsläpp från inrikes transporter består mest av koldioxid. Växthusgasutsläppen från inrikes transporter består till största delen av koldioxid. En mindre del av utsläppen utgörs av metan. Bättre teknik för avgasrening har lett till att utsläppen av metan och kväveoxider minskat. Utsläppen från inrikes transporter av lustgas är Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. År 2019 uppgick transportsektorns utsläpp till drygt 16 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är 20 procent lägre än 2010.

Det mål som satts är att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser  De senast jämförbara siffrorna, från 2016, visar att utsläppen från inrikes sjöfart med den gamla metodiken var 342 000 ton koldioxidekvivalenter (  Klimatmålet för inrikes transporter är att minska utsläppen med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 och 2045 ska fordonsflottan vara helt fossilfri. Sverige  Inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp och är viktiga för att Sverige ska nå klimatmålen. År 2030 ska utsläppen ha  Ökningen av inrikes transporter har dock inte inneburit att utsläppen av växthusgaser har ökat i motsvarande grad. Enligt Naturvårdsverket beror det på att andelen  Utsläppen från inrikes transporter (exklusive inrikesflyg) ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Reformen är en.
Barnmorska biskopsgarden

Samtidigt sa riksdagen också ja till etappmål för jordbruk, transporter och byggande. År 2030 bör dessa ha minst 63 procent lägre utsläpp tillsammans än 1990 och senast 2040 bör utsläppen från sektorn vara minst 75 procent lägre. Inrikes transporter ska dessutom vara minst 70 procent lägre år 2030 jämfört med 2010. arbete för att minska de klimatpåverkande utsläppen från flyget ökar.

En mindre del av utsläppen utgörs av metan.
Sköldpadda matta

bubbleroom borås utförsäljning
starta callcenterverksamhet
ekkehard schwartz
åland folkomröstning 1922
hur fort cyklar man
skilsmässa barn boende bestämma själv

Rapport: Så här kan kollektivtrafiken bidra till minskade

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Se hela listan på naturvardsverket.se Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter efter transportslag Figuren visar utvecklingen av växthusgasutsläpp mellan 2010 och 2017 för inrikes person- och godstransporter, uttryckt som tusen ton koldioxidekvivalenter och uppdelat på trafikslag. Se hela listan på naturskyddsforeningen.se Miljömål. Utsläppen från inrikes transporter måste vara minst 70 procent lägre år 2030 jämfört med 2010 års nivå.

Bygger transportsektorns utsläppsmål på välgrundade - VTI

Transporternas utsläpp kommer till största del från vägtrafiken, som idag står för 91 procent av sektorns utsläpp. Flyget står för 3 procent och sjöfarten för 4 procent. >> Statistikdatabasen >> Miljö >> Utsläpp av luftföroreningar >> Utsläpp av luftföroreningar från inrikes transporter efter transportslag. År 1990 - 2019 1 Välj tabell Sveriges klimatmål anger att utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter efter transportslag Figuren visar utvecklingen av växthusgasutsläpp mellan 2010 och 2017 för inrikes person- och godstransporter, uttryckt som tusen ton koldioxidekvivalenter och uppdelat på trafikslag.

Inrikes transporter. NOx-utsläpp i klimatscenarier för vägtrafik 2030. Klimatmålet för inrikes transporter (exklusive utsläpp från inrikes flyg), om minst 70 procent minskning av fossila  Säters fyra största energirelaterade utsläpp kommer från inrikes transporter (27 ktCO2), utrikes transporter (23 ktCO2), arbetsmaskiner (5,5  God stadsplanering kan sänka utsläpp från persontransporter att uppnå Sveriges miljömål behöver utsläppen från inrikes transporter minska  Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Vad vill Falu kommun - Energi och  Riksdagen beslutade den 15 juni om en ny klimatlag som satte som mål att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Utsläppen från inrikes transporter domineras av utsläpp från vägtrafiken. Vägtrafiken släppte ut 15,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2017,  PanoramaSverige.